Kössünk utasbiztosítást vagy elég az Európai Egészségbiztosítási Kártya?

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya és az utasbiztosítás kiegészítő, de egymástól függetlenül és más-más célból felhasználható biztosítások. Mivel eltérő szolgáltatást lehet velük igénybe venni és eltérő kötelezettségek mellett célszerű igénybe venni mindkettőt. A kártya előnye, hogy a szükséges ellátások költségeit, tekintet nélkül az árra, megtéríti a károsult számára. Van azonban számtalan szolgáltatás, amelyre a kártya nem nyújt fedezetet.Mire nem terjed ki az egységes Európai Egészségbiztosítási kártya biztosítási köre?

 • Az orvosi kezelés önrészére (a legtöbb EGT országban önrész fizetendő az orvosi ellátásra. Ez országonként változó, általában 20%)
 • A kártyát csak a helyi társadalombiztosítással szerződött intézményekben lehet használni (leggyakrabban az állami kórházak), magánpraxisokban nem.
 • A nem sürgősségi ellátásokra nem terjed ki az érvényessége. Azaz olyan esetekre, amikor valaki a korábban fennálló betegségét szeretné külföldön kezeltetni, utó-kezeltetni
 • A gyógyszerekre (receptdíj formájában)
 • Néhány országban nem terjed ki a hatálya a sérült vagy beteg mentési (például autóbalesetnél a roncsból való kivágás, szállítás) költségeinek megtérítésére, és sérült jármű és utasainak elszállítási költségeire.
 • a legközelebbi megfelelő színvonalú egészségügyi intézmény és orvos kiválasztása, kirendelése
 • a magyar és külföldi orvos közötti konzultáció költsége
 • általános segítségnyújtás a külföldön bajbajutott számára (aki tehát az európai egészségkártyával kerül kórházba, annak jól kell beszélnie a helyi nyelvet, mert tolmácsot nem kap az orvosokkal és nővérekkel folytatott beszélgetéseihez)
 • a beteg hazaszállítása: tehát a sürgősségi ellátás után a betegnek magának kell megszerveznie és fizetnie a hazajutását, ami törött lábbal és csomagokkal, esetleg nyelvtudás hiányában nem egyszerű dolog,

Belgiumban, Franciaországban, Luxemburgban és Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt sincs lehetőség.
a beteg és hozzátartozói közti kapcsolatfelvétel (telefonálás) költségei, a beteglátogatás költségei
poggyászkár, poggyász-sérülés.
Milyen elényei vannak az utasbiztosításnak az európai egészségkártyával szemben?

 • Köthető olyan szolgáltatású utasbiztosítás is, amely fedezi a teljes ellátási költséget, az önrészt is a szerződésben meghatározott összegig. A beteget nem terheli váratlan költség.
 • Megköthető minden magyar állampolgárra, függetlenül attól, hogy van e társadalombiztosítása
 • Minden egészségügyi intézmény (állami kórház és magánklinika egyaránt) elfogadja, ezért a beteget/sérültet az első a legközelebbi, egészségügyi intézményben is el tudják majd látni.
 • Megfelelő csomag megkötése esetén fedezi a sérült hazaszállítását a szerződésben meghatározott összegig.
 • A legtöbb biztosító a választott csomagtól függően teljes körű, 24-órás, magyar nyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújt. Az asszisztencia-szolgáltatás megszervezi a bajbajutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tart az orvossal, kórházzal, konzíliumot biztosít, tolmácsol, értesíti a hozzátartozókat, szükség esetén pénzsegélyt továbbít, lehetővé teszi a tartósan kórházban fekvő sérült rokoni látogatását, segítséget nyújt sérült személygépkocsi hazahozatalához, stb. És talán a legfontosabb: mindezt az adott ország nyelvén teszi
 • Tartalmazhat olyan elemeket, amelyekre nagy szüksége lehet minden utazónak:

– poggyászbiztosítás (útipoggyász vagy útiokmány ellopása vagy sérülése esetére),
– halál vagy rokkantság esetén egyösszegű térítés,
– baleset miatti kórházi ellátás idejére napidíj,
– csonttörés esetén egyösszegű térítés,
– poggyász késedelmes megérkezése esetén kártérítés,
– jogvédelmi biztosítás (óvadék és ügyvédi költségek kifizetése),
– felelősségbiztosítás, harmadik személynek okozott kár esetén.
Melyek az Európai Egészségbiztosítási Kártya előnyei az utasbiztosítással szemben?

 • kiváltása ingyenes
 • a szükséges ellátások költségeit, tekintet nélkül az árra, megtéríti a károsultnak, míg a biztosító az ellátások költségeit csak a biztosítási összeg erejéig vállalja

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát a lakóhely szerinti illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárnál (MEP) lehet igényelni személyesen vagy meghatalmazott útján. A kiállításhoz személyazonosságot igazoló okmány, TAJ számot igazoló okmány és jogosultságot igazoló dokumentum (pl. munkáltatói igazolás, hallgatói jogviszony-igazolás, nyugdíjas igazolvány, stb.) szükséges.Az átvétel viszont mindig személyesen történik, az átvételi elismervény aláírásával. A kártyabirtokos nyilatkozatot tesz arról, hogy a biztosítotti viszonyában bekövetkezett változásokat az egészségbiztosítási szervnek bejelenti. Alap esetben a kártya tizenkét hónapig érvényes. Öregségi nyugdíjban részesülők és kiskorúak esetében maximum harminchat hónapig, illetve ha időközben a fiatal betölti a tizennyolcadik életévét a kártya ??rvényességét veszti.

Szerző: Benedek Ádám

Az utazás szenvedélye már középiskolás koromtól velem van, soha nem csillapodó vággyal vetem bele magam egy új ország , egy új úticél felfedezésébe. Remélem, hogy írásaim másoknak is meghozzák a kedvét ahhoz, hogy útra keljenek.