Vonattal Londonból New Yorkba

Ma még utópiának tűnik Londonból  New Yorkba vasúton eljutni, azonban az orosz kormány döntése alapján megnyílik a lehetőség egy az USA-t és Oroszországot  összekötő tenger alatti alagút építésére a Bering-szoros alatt. A grandiózus terv elnyerte az orosz parlament támogatását, a kivitelezés becsült 100 milliárd USD-s költségét Oroszország megtérülő befektetésnek látja.Az Ázsiát és Észak-Amerikát ??sszekötő közvetlen szárazföldi közlekedési kapcsolat kiépítésének ötlete nem újkeletű, a cári Oroszországban már 1905-ben tervek készültek egy a Bering-szoros alatt húzódó alagút fúrására. Az elgondolás a XXI.sz-ban kapott új erőre, melyet tovább erősít hogy Oroszország 2013-ig a Transz-Szibériai Vasút vonalát Jakutszk városáig meghosszabbítja. A bővítés további célja, hogy 2030-ig egészen Szibéria észak-keleti csücskéig vezessék a vasutat 3000 km-el megtoldva a jelenleg elkészült szakaszok hosszát.Az alagút fúrása jelenlegi technológiai feltételek mellett 15 évet venne igénybe. Egy transz-kontinentális vonatút London és New York között keresztül Kanada hómezőin becslések szerint három hétig tart majd. amennyiben az amerikai és kanadai fél is egyetért a kezdeményezéssel.

Szerző: Benedek Ádám

Az utazás szenvedélye már középiskolás koromtól velem van, soha nem csillapodó vággyal vetem bele magam egy új ország , egy új úticél felfedezésébe. Remélem, hogy írásaim másoknak is meghozzák a kedvét ahhoz, hogy útra keljenek.